TEİD Logo

Türkiye Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) hedefi Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin iş etiğini şirket kültürlerinin içine yerleştirmesidir.

TEİD, şirketlere iş etiği politikaları oluşturma ve uygulama yardım ve rehberliği yapar. Şirket etik değerlerinin tüm idari ve ticari fonksiyonlar tarafından benimsenmesi ve bir iş yapış biçimi haline gelmesi için destek sağlar

TEİD üyeleri arasında, ciroları Türkiye GSMH’nın yüzde 14’ünü oluşturan ve 200 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 120’yi aşkın kurumsal üyesi bulunmaktadır.

Tüm TEİD üyeleri.

Bilin-Teid Üyeliği