2016 Yılı Çalışan Gelişim Programı kapsamında planlanan Bilin Gümrük ve Lojistik ailesi, Kişisel Gelişim Eğitim aşamasını tamamlamış, eğitime katılan Bilin ailesi mensuplarına sertifikaları teslim edilmiştir.

Gümrük ve lojistik sektörlerindeki faaliyetini sadece mesleki tutkularla değil aynı zamanda sektörüne donanımlı ve eğitimli lider yetiştirme düsturu ile hareket eden Bilin Ailesi, bu kapsamda tüm paydaşlarının programlanmış eğitimlerle gelişimine katkıda bulunmayı sorumluluk olarak görmektedir.

full
full
full