Skip to Content

Kategori Arşivleri: Genel

İthalat Nedir?

İthalat (dış alım), bir ülkede üretilmiş bir malın veya hizmetin başka bir ülke tarafından satın alınmasına denir. İthalat işlemi aynı anda mal veya hizmet satan ülke için de ihracat anlamına gelir. Yani ithalat ve ihracat aynı anda gerçekleşen bir olaydır. Bir ülke ithalat yaparken karşı ülke de ihracat yapmış olur.

İthalat sözcüğünün kökeni Arapça’daki “idhal” kelimesidir. İdhal; içine alma, girme anlamındadır.

İthalat ve Gümrük

İthalatta malın bedeli ve varsa gümrük bedeli, gümrük ve kambiyo rejiminin esaslarına göre ödenerek tamamlanır. Malların ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl belirlenerek duyurulur.

İthal Edilen Malların Türü

Serbest (Libere) Mallar

İthali tamamen serbest olan yani ithali için hiçbir izin almaya gerek bulunmayan mallardır. Liberasyon listesine dahil mallar, döviz bedelinin ödenmesine ilişkin akreditif açılması ile ithal edilir.

İthali İzne Bağlı (Lisansa Tabi) Mallar

İthali izne bağlı mallarda, ithal için ayrıca lisans ve döviz tahsis izni (permi) gereklidir. İlk defa izin alacak firmaların işlemleri denetimler ve soruşturma nedeniyle 2-3 ay sürebilmektedir. Sonraki izin başvuruları ise yaklaşık 10 işgünü içinde sonuçlanmaktadır. Belgenin geçerlilik süresi 6 aydır.

İthalatı Kim Yapabilir?

İthalat işlemini yapan oluşumlar, üç farklı biçimde karşımıza çıkabilir.

  1. Kimlik numarasıyla gümrük idaresine kayıtlı gerçek kişiler
  2. Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler
  3. Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar

İthalat Sözleşmeleri

İthalat işlemi sırasında taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için, hak ve yükümlülüklerini gösteren yazılı bir sözleşme hazırlanması olağandır. Bu sözleşmeler hem tarafları bağlar hem de anlaşmazlık durumunda da delil belgesi özelliği taşır.

Uluslararası ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve hukuksal çatışmaları ortadan kaldırmak için Birleşmiş Milletler ve ICC (International Chamber of Commerce, Uluslararası Ticaret Odası), alım-satım işlemlerine kural ve düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler alıcı ve  satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemesi için yapılmıştır.

0 Devamını Oku →

Tüketici Fiyat Endeksi Madde Sepeti (2018)

Enflasyon sepeti tam listesi bir tabloda gösterilmiştir. Tüketici fiyat endeksinin hesaplandığı maddelerin güncel listesine gözatın.
0 Devamını Oku →

Gümrük İşlem Süreleri (Temmuz 2018)

Gümrük işlem süreleri, TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik grafikler için tıklayın.
0 Devamını Oku →

Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Ülke

Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Ülke, TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik grafikler için tıklayın.
0 Devamını Oku →

ATA Karnesi Nedir?

ATA karnesi, teminat yerine geçerek kolaylık sağlar ve eşyanın gümrükten geçiş süresini kısaltır. Bu sırada eşya, gümrük vergisine tabi olmaz.
0 Devamını Oku →

Türkiye’de Yıllara Göre Dış Ticaret Rakamları (2005 – 2017)

Türkiye’nin yıllara göre dış ticaret rakamları, TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik grafikler için tıklayın.
0 Devamını Oku →

Türkiye Gümrük Müdürlükleri Listesi

Türkiye’deki 19 gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü,163 gümrük müdürlüğü tam listesini inceleyin.
0 Devamını Oku →

İGA Kargo Şehri

İGA Kargo Şehri, 2018’de açılacak olan İstanbul 3. Havalimanı içinde yer alacaktır. Daha detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edin.
4 Devamını Oku →

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ithalat ve ihracat sürecini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Güvenilirliğini kanıtlamış olan şirketlere verilir.
0 Devamını Oku →

Antrepo Nedir?

Antrepo, yurtdışından gelen ürünlerin gümrük işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçen sürede kaldıkları geçici depodur. 6 tipi vardır.
3 Devamını Oku →