Skip to Content

Kategori Arşivleri: Genel

Türkiye’nin Ülke Gruplarına Göre Yıllık İhracatı

Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Ülke, TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik grafikler için tıklayın.
0 Devamını Oku →

İhracat Nedir?

İhracat (dış satım), bir ülkede üretilen malın veya hizmetin diğer ülkeye satılmasına denir. Malı satan ülke ihracat işlemi yaparken, malı alan ülke de aynı anda ithalat işlemi yapmış olur.

İthalat sözcüğü, Arapça χrc kökünden gelen iχrāc إخراج  “dışarı çıkarma” sözcüğünden alıntıdır.

İhracatı Kim Yapabilir?

İhracatı işlemini yapan oluşumlar, üç farklı biçimde karşımıza çıkabilir:

 • İhraç edilen malın özelliğine göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan kişiler
 • Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler
 • Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar

 

Resmi İhracat Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz

Gümrük ve İhracat

İhracat, resmi olarak ihracat mevzuatı ve gümrük mevzuatına uymak zorundadır. Ülkemizi örnek alırsak, bir malın Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması bir ihracat eylemidir.

İhracatta Gümrük İşlemleri

Temsil

İhracatçı firmalar, gümrük beyanname işlerini kendileri yapabileceği gibi bir gümrük müşaviri aracılığı da kullanabilirler. Türkiye genelinde, beyanname işlemlerin çoğunu yapan gümrük müşavirleri, gümrükleme, lojistik, danışmanlık konularında da hizmet verirler.

Beyan

İhracat rejimine göre ihraç eşyasının gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur. İhracat için gerekli olan diğer belgelere eklenen gümrük beyannamesi, ihracatçı birliklerine onaylatıldıktan sonra gümrük idaresine başvurulur.

Onay

Gümrük beyannamesinin onaylanması için ihraç edilecek eşyanın muayenesi hazir olmalıdır. Hazırlıklar tamamlanınca ekli belgeler ile beraber gümrük beyannamesi gümrük idaresine sunulur. Onay memuru tum belgeleri inceler ve sonucunda bir sorun tespit etmez ise bilgisayar sistemi üzerinden onayı verir. Onay memuru ayrıca kağıt örneğini de imzalayıp mühürler ve işlemi tamamlar.

Muayene

Gelişmiş bilgisayar sistemleri ihracata konu eşyanın hangi muayene memuru ve nasil muayene edileceğini belirler. Daha sonra kirmizi, sari, mavi, yesil hatlar olarak farkli sekillerde muayene islemi yapilir.

Fiili İhracat

Muayene sonucu olumlu olan gümrük eşyasının durumu beyanname üzerine işlenir ve eşyanın çıkışına izin verilir. Eşyanın ülkeden çıkışı ile fiili ihracat gerçekleşmiş olur.

İhracat Olarak Yapılan Satışların Özellikleri

 • Satışlar bir yabancı ülkeye yapılır
 • İki veya çok taraflı ticret anlaşmalarının getirdiği koşullara uyum ve yükümlülükler esastır
 • Alışverişte yabancı para kullanımı söz konusu olur
 • Mallar çıkış yerinden varış yerine taşınır
 • Satılan mallarla ilgili; gümrük vergisi, katma değer vergisi ve varsa başka türlü vergiler söz konusudur
 • Malların çıkış yerinden varış yerine kadar karşılaşabileceği risklere karşı sigorta edilmesi, ödeme işlemlerinde bankacılık sisteminin  devreye girmesi söz konusudur

İhracat Türleri Nelerdir?

 • Ön izne bağlı ihracat
 • Kayda bağlı ihracat
 • Konsinye ihracat
 • İthal edilmiş malın ihracı
 • Serbest bölgelere yapılacak ihracat
 • Bedelsiz ihracat
 • Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat

İhracatta Kullanılan Belgeler

 • Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration)
 • Fatura ( Invoice )
 • Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
 • A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)
 • Kontrol Belgesi (Contformity Certifıcate)
 • ATA Karnesi (ATA Carnet)
 • Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
 • Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)
 • Çeki Listesi (Weight Note)
 • Koli Listesi (Packing List)
 • Döviz Alım Belgesi (DAB)
 • Diğer Belgeler
2 Devamını Oku →

İthalat Nedir?

İthalat Nedir?

İthalat (dış alım), bir ülkede üretilmiş bir malın veya hizmetin başka bir ülke tarafından satın alınmasına denir. İthalat işlemi aynı anda mal veya hizmet satan ülke için de ihracat anlamına gelir. Yani ithalat ve ihracat aynı anda gerçekleşen bir olaydır. Bir ülke ithalat yaparken karşı ülke de ihracat yapmış olur.

İthalat sözcüğünün kökeni Arapça’daki “idhal” kelimesidir. İdhal; içine alma, girme anlamındadır.

İthalat ve Gümrük

İthalatta malın bedeli ve varsa gümrük bedeli, gümrük ve kambiyo rejiminin esaslarına göre ödenerek tamamlanır. Malların ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl belirlenerek duyurulur.

İthal Edilen Malların Türü

Serbest (Libere) Mallar

İthali tamamen serbest olan yani ithali için hiçbir izin almaya gerek bulunmayan mallardır. Liberasyon listesine dahil mallar, döviz bedelinin ödenmesine ilişkin akreditif açılması ile ithal edilir.

İthali İzne Bağlı (Lisansa Tabi) Mallar

İthali izne bağlı mallarda, ithal için ayrıca lisans ve döviz tahsis izni (permi) gereklidir. İlk defa izin alacak firmaların işlemleri denetimler ve soruşturma nedeniyle 2-3 ay sürebilmektedir. Sonraki izin başvuruları ise yaklaşık 10 işgünü içinde sonuçlanmaktadır. Belgenin geçerlilik süresi 6 aydır.

İthalatı Kim Yapabilir?

İthalat işlemini yapan oluşumlar, üç farklı biçimde karşımıza çıkabilir.

 1. Kimlik numarasıyla gümrük idaresine kayıtlı gerçek kişiler
 2. Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler
 3. Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar

İthalat Sözleşmeleri

İthalat işlemi sırasında taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için, hak ve yükümlülüklerini gösteren yazılı bir sözleşme hazırlanması olağandır. Bu sözleşmeler hem tarafları bağlar hem de anlaşmazlık durumunda da delil belgesi özelliği taşır.

Uluslararası ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve hukuksal çatışmaları ortadan kaldırmak için Birleşmiş Milletler ve ICC (International Chamber of Commerce, Uluslararası Ticaret Odası), alım-satım işlemlerine kural ve düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler alıcı ve  satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemesi için yapılmıştır.

3 Devamını Oku →

Tüketici Fiyat Endeksi Madde Sepeti (2018)

Enflasyon sepeti tam listesi bir tabloda gösterilmiştir. Tüketici fiyat endeksinin hesaplandığı maddelerin güncel listesine gözatın.
0 Devamını Oku →

Gümrük İşlem Süreleri (Temmuz 2018)

Gümrük işlem süreleri, TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik grafikler için tıklayın.
0 Devamını Oku →

Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Ülke

Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Ülke, TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik grafikler için tıklayın.
0 Devamını Oku →

ATA Karnesi Nedir?

ATA karnesi, teminat yerine geçerek kolaylık sağlar ve eşyanın gümrükten geçiş süresini kısaltır. Bu sırada eşya, gümrük vergisine tabi olmaz.
0 Devamını Oku →

Türkiye’de Yıllara Göre Dış Ticaret Rakamları (2005 – 2017)

Türkiye’nin yıllara göre dış ticaret rakamları, TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik grafikler için tıklayın.
0 Devamını Oku →

Türkiye Gümrük Müdürlükleri Listesi

Türkiye’deki 19 gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü,163 gümrük müdürlüğü tam listesini inceleyin.
0 Devamını Oku →

İGA Kargo Şehri

İGA Kargo Şehri, 2018’de açılacak olan İstanbul 3. Havalimanı içinde yer alacaktır. Daha detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edin.
4 Devamını Oku →