Skip to Content

Kategori Arşivleri: Genel

Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Ülke

2014 - 2017 Yılları: En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ve Miktarları

Parasal değerler milyon Dolar'dır.

Ülke YIL
2014 2015 2016 2017
Almanya 15.147 13.417 13.999 15.119
İngiltere 9.903 10.556 11.686 9.603
Birleşik Arap Emirlikleri 4.656 4.681 5.407 9.184
Irak 10.888 8.550 7.637 9.055
Amerika Birleşik Devletleri 6.342 6.396 6.623 8.654
İtalya 7.141 6.887 7.581 8.474
Fransa 6.464 5.845 6.022 6.584
İspanya 4.750 4.742 4.988 6.302
Hollanda 3.459 3.155 3.589 3.865
İsrail 2.951 2.698 2.956 3.408
İlk 10 Ülke Toplamı 71.700 66.928 70.488 80.248
GENEL TOPLAM 157.610 143.839 142.530 156.996

En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ve Miktarları Grafikleri (2014 – 2017)

Aşağıdaki grafikler yukarıdaki tablodaki verilerden oluşmaktadır.

 

2014 - 2017 Yılları: En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ve Yüzdeleri

Değerler %'dir.

Ülke YIL
2014 2015 2016 2017
Almanya 9,6 9,3 9,8 9,6
İngiltere 6,3 7,3 8,2 6,1
Birleşik Arap Emirlikleri 3,0 3,3 3,8 5,8
Irak 6,9 5,9 5,4 5,8
Amerika Birleşik Devletleri 4,0 4,4 4,6 5,5
İtalya 4,5 4,8 5,3 5,4
Fransa 4,1 4,1 4,2 4,2
İspanya 3,0 3,3 3,5 4,0
Hollanda 2,2 2,2 2,5 2,5
İsrail   1,9 2,1 2,2
İlk 10 Ülke Toplamı 45,5 46,5 49,5 51,1

 

 

Güncelleme Tarihi: 06/07/2018 – Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr/data/572b3a8a1a79f50cd8a22b1a/y/5-En%20Fazla%20Ihracat%20Yapilan%2010%20Ulke.pdf

0 Devamını Oku →

ATA Karnesi Nedir?

ATA Karnesi

ATA karnesi, ithalat ve ihracat işlemlerini hızlandırmak için kullanılan belgedir. Taraf ülkeler; Geçici İthalat Sözleşmesi, kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi, ve ekleri kapsamında yine sorumludur ancak başka belgelere gerek kalmadan işlemleri gerçekleştirebilirler.

ATA karnesi, teminat yerine geçerek kolaylık sağlar ve eşyanın gümrükten geçiş süresini kısaltır. Bu sırada eşya, gümrük vergisine normalde olduğu gibi tabi olmaz.

NOT: T.C. Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılında yayımladığı 11 no.lu genelgeye göre, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133. maddesi uyarınca her ay için ithalat vergilerinin % 3’ünün tahsili ile bakiye tutar için de ATA Karnesinin teminat olarak kabulü gerekmektedir. İlgili “ATA Karnesi ve kısmi muafiyet” genelgesini okumak için tıklayın.

ATA kısaltması, Fransızca ve İngilizce’deki “geçici kabul” anlama gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle meydana gelmiştir. Fransızca’daki “Admission Temporaire”, İngilizce’deki “Temporary Admission” tamlamalarının baş harfleri kullanılarak ATA kısaltması kabul gören bir kısaltma olmuştur.

ATA Karnesi Tarihçesi

Geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmak için genel kabul görebilecek bir uygulama sağlamak için hazırlanan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” Eylül 1961’de kabul edilmiş ve Temmuz 1963’te yürürlüğe girmiştir.

İleriki yıllarda yetersiz kalan bu sözleşmenin kapsamını genişletmek için yeni bir sözleşme oluşturulmuş ve adına “Geçici İthalat Sözleşmesi” (İstanbul Sözleşmesi) konmuştur ve zamanla geliştirilmeye devam edilmiştir.

TOBB, Mart 2005 yılından itibaren İstanbul Sözleşmesi hükümleri kapsamında ATA karneleri düzenlemektedir.

ATA Karnesi Geçerlilik Süresi

ATA karnelerini her ülkenin kendi onay verdiği kefil kuruluşlar düzenledikten sonra geçerlilik süreleri bir yıldır.

Bir yılı aşan süre sonrasında eğer eşyanın kullanımı gerekirse, geçerli karnenin süresi uzatılmaz ancak yeni bir ATA karnesi oluşturularak eşyanın kullanımına devam edilebilir.

ATA Karnesi Süresi Dolunca Nasıl Çıkarılır?

İlk önce gerekçeleriyle birlikte TOBB’a başvuru yapılır. Eğer geçici ithalat ülkesindeki gümrük makamları kabul ederse TOBB’un kendi araştırması sonucunda olumsuz bir durum oluşmazsa mevcut karne yerine yeni bir karne düzenlenir.

Ata Karnesini Kim Düzenler?

ATA karnesini TOBB’a bağlı odalar düzenler.

Ata Karnesi Nasıl Alınır?

ATA karnesi almak isteyen kişiler veya kuruluşlar, yurt dışına çıkarılacak eşyanın özelliklerini belirten bir liste ile dilekçe oluşturur ve bunu yetkili odalardan birisine sunar. Eşyanın özellikleri; niteliği, markası, ağırlığı, adeti ve değeri olabilir. Ayrıca taşınacak eşya için teminat da yatırılması gerekir.

Teminat için nakit (TL veya döviz), banka teminat mektubu veya banka blokajı kabul edilebilir.

Teminat, karne kapsamı eşyanın  toplam değerinin yarısı kadar alınır.

0 Devamını Oku →

Türkiye’de Yıllara Göre Dış Ticaret Rakamları (2005 – 2017)

2005 - 2017 Yılları: İhracatın Toplam Miktarı, Yıllık Değişimi ve Dış Ticaret Payı

Parasal değerler milyon Dolar'dır.

İhracat
Yıl Toplam Yıllık Değişim (%) Dış Ticaret Payı (%)
2005 73.476 - 38,6
2006 85.535 16,4 38,0
2007 107.272 25,4 38,7
2008 132.027 23,1 39,5
2009 102.143 -22,6 42,0
2010 113.883 11,5 38,0
2011 134.907 18,5 35,9
2012 152.462 13,0 39,2
2013 151.803 -0,4 37,6
2014 157.610 3,8 39,4
2015 143.839 -8,7 41,0
2016 142.530 -0,9 41,8
2017 157.006 10,2 40,2

2005 - 2017 Yılları: İthalatın Toplam Miktarı, Yıllık Değişimi ve Dış Ticaret Payı

İthalat
Yıl Toplam Yıllık Değişim (%) Dış Ticaret Payı (%)
2005 116.774 - 61,4
2006 139.576 19,5 62,0
2007 170.063 21,8 61,3
2008 201.964 18,8 60,5
2009 140.928 -30,2 58,0
2010 185.544 31,7 62,0
2011 240.842 29,8 64,1
2012 236.545 -1,8 60,8
2013 251.661 6,4 62,4
2014 242.177 -3,8 60,6
2015 207.234 -14,4 59,0
2016 198.618 -4,2 58,2
2017 233.799 17,7 59,8

2005 - 2017 Yılları: Dış Ticaret Hacmi, İhracat-İthalat Karşılama Oranı ve Dış Ticaret Dengesi

Dış Ticaret Hacmi
Yıl Toplam İhracat-İthalat Karşılama Oranı (%) Dış Ticaret Dengesi
2005 190.251 62,9 -43.298
2006 225.111 61,3 -54.041
2007 277.334 63,1 -62.791
2008 333.991 65,4 -69.936
2009 243.071 72,5 -38.786
2010 299.428 61,4 -71.661
2011 375.749 56,0 -105.935
2012 389.007 64,5 -84.083
2013 403.464 60,3 -99.859
2014 399.787 65,1 -84.567
2015 351.073 69,4 -63.395
2016 341.148 71,8 -56.089
2017 390.819 67,2 -76.792

Türkiye'de Yıllara Göre Dış Ticaret Rakamları Grafikleri (2005 – 2017)

Aşağıdaki grafikler yukarıdaki tablolardaki verilerden oluşmaktadır.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 21/05/2018 – Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr/data/572b3a8a1a79f50cd8a22b1a/1-Yillara%20Gore%20Dis%20Ticaret.pdf

0 Devamını Oku →

Türkiye Gümrük Müdürlükleri Listesi

Bölgelere Göre Gümrük Müdürlükleri ve Sınıfları

 

BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)

Bulunduğu İl

Sınıf

1

1

Antalya Gümrük Müdürlüğü

Antalya

A

2

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Antalya

A

3

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Antalya

A

4

Isparta Gümrük Müdürlüğü

Isparta

A

5

Alanya Gümrük Müdürlüğü

Antalya

A

6

Kaş Gümrük Müdürlüğü

Antalya

B

7

Finike Gümrük Müdürlüğü

Antalya

B

 

ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSİN)

Bulunduğu İl

Sınıf

2

1

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin

A

2

Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Mersin

A

3

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Mersin

A

4

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

Mersin

A

5

Taşucu Gümrük Müdürlüğü

Mersin

A

6

Adana Gümrük Müdürlüğü

Adana

A

7

İncirlik Gümrük Müdürlüğü

Adana

A

8

Botaş Gümrük Müdürlüğü

Adana

A

9

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Adana

A

 

10

Niğde Gümrük Müdürlüğü

Niğde

A

 

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

Bulunduğu İl

Sınıf

3

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

Ankara

A

2

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Ankara

A

3

Konya Gümrük Müdürlüğü

Konya

A

4

Karaman Gümrük Müdürlüğü

Karaman

A

5

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

Kayseri

A

6

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

Aksaray

A

7

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

Ankara

B

8

Ürgüp Gümrük Müdürlüğü

Nevşehir

B

9

Kırşehir Gümrük Müdürlüğü

Kırşehir

(*)

 

GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(GAZİANTEP)

Bulunduğu İl

Sınıf

4

1

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

A

2

Islahiye Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

A

3

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü

Kilis

A

4

Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

A

5

Akçakale Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

A

6

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

A

7

Adıyaman Gümrük Müdürlüğü

Adıyaman

A

8

Karkamış Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

A

9

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

A

10

Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

(*)

11

Mürşitpınar Gümrük Müdürlüğü

Şanlıurfa

(*)

 

DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HATAY)

Bulunduğu İl

Sınıf

5

1

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

Hatay

A

2

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Hatay

A

3

Yayladağı Gümrük Müdürlüğü

Hatay

A

4

Antakya Gümrük Müdürlüğü

Hatay

A

5

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

Hatay

A

6

Osmaniye Gümrük Müdürlüğü

Osmaniye

(*)

 

İPEKYOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HABUR)

Bulunduğu İl

Sınıf

6

1

Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü

Diyarbakır

A

2

Mardin Gümrük Müdürlüğü

Mardin

A

3

Nusaybin Gümrük Müdürlüğü

Mardin

A

4

Habur Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

A

5

Batman Gümrük Müdürlüğü

Batman

A

6

İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

A

7

Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

(*)

 

8

Aktepe Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

(*)

 

9

Gülyazı Gümrük Müdürlüğü

Şırnak

(*)

 

DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN)

Bulunduğu İl

Sınıf

7

1

Van Gümrük Müdürlüğü

Van

A

2

Esendere Gümrük Müdürlüğü

Hakkari

A

3

Kapıköy Gümrük Müdürlüğü

Van

A

4

Üzümlü Gümrük Müdürlüğü

Hakkari

A

5

Yüksekova Gümrük Müdürlüğü

Hakkari

B

6

Derecik Gümrük Müdürlüğü

Hakkari

(*)

 

DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Bulunduğu İl

Sınıf

8

1

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Trabzon

A

2

Giresun Gümrük Müdürlüğü

Giresun

A

 

ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN)

Bulunduğu İl

Sınıf

9

1

Samsun Gümrük Müdürlüğü

Samsun

A

2

Çorum Gümrük Müdürlüğü

Çorum

A

3

Ordu Gümrük Müdürlüğü

Ordu

A

4

Ünye Gümrük Müdürlüğü

Ordu

A

5

İnebolu Gümrük Müdürlüğü

Kastamonu

A

6

Sinop Gümrük Müdürlüğü

Sinop

A

7

Amasya Gümrük Müdürlüğü

Amasya

A

8

Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Ordu

A

 

DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KOCAELİ)

Bulunduğu İl

Sınıf

10

1

İzmit Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

A

2

Derince Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

A

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

A

4

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

A

5

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

A

6

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

Sakarya

A

7

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

Zonguldak

A

8

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

Zonguldak

A

9

Karabük Gümrük Müdürlüğü

Karabük

A

10

Bartın Gümrük Müdürlüğü

Bartın

A

11

Bolu Gümrük Müdürlüğü

Bolu

A

 

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

Bulunduğu İl

Sınıf

11

1

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

2

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

3

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

4

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

5

Pendik Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

6

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

7

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

8

İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

9

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

10

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

11

Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

12

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

13

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

14

Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

15

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

16

Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

 

17

Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

A

 

TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (EDİRNE)

Bulunduğu İl

Sınıf

12

1

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Edirne

A

2

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

Edirne

A

3

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Edirne

A

4

İpsala Gümrük Müdürlüğü

Edirne

A

5

Dereköy Gümrük Müdürlüğü

Kırklareli

A

6

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

Edirne

A

7

Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü

Edirne

A

8

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü

Edirne

B

 

BATI MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)

Bulunduğu İl

Sınıf

13

1

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

A

2

Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

A

3

Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

A

4

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

A

5

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

A

6

Biga Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

A

7

Gökçeada Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

(*)

8

Bozcaada Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

(*)

 

ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)

Bulunduğu İl

Sınıf

14

1

Bursa Gümrük Müdürlüğü

Bursa

A

2

Mudanya Gümrük Müdürlüğü

Bursa

A

3

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Bursa

A

4

Bandırma Gümrük Müdürlüğü

Balıkesir

A

5

Eskişehir Gümrük Müdürlüğü

Eskişehir

A

6

Yalova Gümrük Müdürlüğü

Yalova

A

7

Ayvalık Gümrük Müdürlüğü

Balıkesir

A

8

İnegöl Gümrük Müdürlüğü

Bursa

A

9

Kütahya Gümrük Müdürlüğü

Kütahya

A

 

EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Bulunduğu İl

Sınıf

15

1

İzmir Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

2

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

3

Çeşme Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

4

Manisa Gümrük Müdürlüğü

Manisa

A

5

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

6

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

7

İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

8

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

9

İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

10

Dikili Gümrük Müdürlüğü

İzmir

A

11

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü

Manisa

A

12

Aydın Gümrük Müdürlüğü

Aydın

A

13

Kuşadası Gümrük Müdürlüğü

Aydın

A

14

Foça Gümrük Müdürlüğü

İzmir

B

 

FIRAT GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA)

Bulunduğu İl

Sınıf

16

1

Malatya Gümrük Müdürlüğü

Malatya

A

2

Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü

Kahramanmaraş

A

3

Sivas Gümrük Müdürlüğü

Sivas

A

4

Elazığ Gümrük Müdürlüğü

Elazığ

A

 

GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GÜRBULAK)

Bulunduğu İl

Sınıf

17

1

Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü

Ağrı

A

2

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

Ağrı

A

3

Erzurum Gümrük Müdürlüğü

Erzurum

A

4

Dilucu Gümrük Müdürlüğü

Iğdır

A

5

Kars Gümrük Müdürlüğü

Kars

A

6

Iğdır Gümrük Müdürlüğü

Iğdır

A

7

Borualan Gümrük Müdürlüğü

Iğdır

(*)

8

Akyaka Gümrük Müdürlüğü

Kars

(*)

 

KAÇKAR GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HOPA)

Bulunduğu İl

Sınıf

18

1

Rize Gümrük Müdürlüğü

Rize

A

2

Hopa Gümrük Müdürlüğü

Artvin

A

3

Sarp Gümrük Müdürlüğü

Artvin

A

4

Türkgözü Gümrük Müdürlüğü

Ardahan

A

5

Aktaş Gümrük Müdürlüğü

Ardahan

A

6

Muratlı Gümrük Müdürlüğü

Artvin

(*)

7

Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

Ardahan

(*)

 

PAMUKKALE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** (DENİZLİ)

Bulunduğu İl

Sınıf

19

1

Uşak Gümrük Müdürlüğü

Uşak

A

2

Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğü

Afyonkarahisar

A

3

Denizli Gümrük Müdürlüğü

Denizli

A

4

Bodrum Gümrük Müdürlüğü

Muğla

A

5

Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Muğla

A

6

Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Muğla

A

7

Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Muğla

A

8

Fethiye Gümrük Müdürlüğü

Muğla

A

9

Datça Gümrük Müdürlüğü

Muğla

B

 (*) Kuruluş çalışması devam etmektedir.

(**) Kuruluş çalışması tamamlanana kadar, bağlantı idareler mevcut Bölge Müdürlüklerine bağlıdır.

Faal Olmayan Gümrük Müdürlükleri (15)

Ceylanpınar

Aktepe

Kırşehir

Mürşitpınar

Alirıza Efendi

Demir İpekyolu

Muratlı

Derecik

Osmaniye

Bozcaada

Yüksekova

 

Gökçeada

Akyaka

 

Gülyazı

Borualan

 

Not

Gümrük Yönetmeliği'nin 560. maddesinin 1. fıkrası; "Bakanlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir." hükmünü amirdir.

Tabloda Bakanlık taşra teşkilatında yer alan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri, bunlara bağlı gümrük müdürlükleri ve bu gümrük müdürlüklerinin sınıfları gösterilmiştir.

Toplamlar

19  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,

163 gümrük müdürlüğü bulunmaktadır.

(148 adedi faal, 15 adedi faal değildir)

Güncelleme Tarihi: 09/08/2017 – Kaynak: http://ggm.gtb.gov.tr/gumruk-idareleri

0 Devamını Oku →

İGA Kargo Şehri

Türkiye’de yeni bir uygulama ile çağ atlanmaya hazırlanılıyor. Kargo şehri artık ülkemizde de uygulanmaya başlanıyor. İlk uygulama yeri ise İstanbul Yeni havalimanı olarak belirlendi. Bu konuda ise yetki İGA’da olacak.

Lojistik alanda yeni bir çığır açacak olan bu gelişmenin adımlarının hızlandırılmasının altında yatan birçok sebep bulunuyor aslında. Avrupa zorunlu olarak bir mülteci akınına uğradı. Bu da güvenlikle ilgili bir takım sorunların oluşmasına ve denetimin daha da fazlalaştırılmasına sebep oldu. Güvenlik kontrolleri daha da sıklaştırılınca araçların bekleme süreleri de buna bağlı olarak artış gösterdi. Gün içerisinde halledilebilen gümrük işlemleri 2 güne kadar çıkmaya başladı. Bu hem zaman hem de para kaybı olacağı için İGA kargo şehri uygulaması gibi bir uygulamaya geçilmesi şart oldu.

İGA Kargo Şehri’nde Hangi Firmalar Bulunuyor?

Kargo şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü olarak belirlenen iki alan mevcut. Kargo şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü’nde hizmet verecek olan 6 farklı firma bulunuyor. Bunlar; Bilin Lojistik, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, MNG, PTT, Sistem Lojistik.

İGA Kargo Şehri Ne zaman Faaliyete Geçiyor

İstanbul 3. Havalimanı’nın 2018’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.  Şu ana kadar taşıma firmaları ile olan anlaşmalar tamamlanmış gibi gözüküyor. Ancak daha sonuca bağlanması gereken bir çok adım da bulunuyor. İnşaat çalışmalarının son adımlarının tamamlanmak üzere olduğunu söylemek hata olmaz. Duty free sözleşmesi, yeme içme ihaleleri ve reklam tahsis alanlarının ihaleleri de son hızla devam ediyor. Tüm ticari anlaşmalar ve yerleşimler tamamlandıktan sonra faaliyete geçecek olan Kargo Şehri İstanbul şehrinin uluslararası taşımacılık konusunda baş tacı olacak.

İGA Kargo Şehri'nin Rakamlarla Özellikleri

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yapılış amacı da dünyada daha fazla noktaya ulaşım sağlayabilmekti. Bu ulaşım noktalarının çok olması haliyle lojistik anlamında da büyük bir ağa ulaşılmasına olanak verecek. Rakamlarla belirtecek olursak toplam olarak 350 ayrı noktaya ulaşım sağlanabilecek.

Yer Hizmetleri bölümü için ayrılan alan toplamda 150 bin metrekareyi buluyor. Kargo şehri için ayrılan alan ise 1,4 milyon metrekare olacak. Bunun içerisinde kargo uçaklarının pozisyonları ve konumlandırılması alanları da dahil. Dizaynına göre 35 tane geniş gövdeye sahip kargo uçağı aynı anda bu alan içerisinde bulunabilecek. Daha net bir şekilde alan büyüklüğünü tarif etmek isterek, Kargo Şirketi için ayrılan alanın 200 tane uluslararası standartlara sahip bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul üzerinde en çok kargo kapasitesine sahip olan Havalimanı Atatürk Havalimanı’ydı. Bünyesinde 918 ton kargo kapasitesi bulunduran Atatürk Havalimanı artık ikinci sıraya geçecek. Yeni yapılan tesiste ulaşılması düşünülen kargo kapasitesi 2,5 milyon ton olarak düşünülüyor. Belirtilen bu ortalama rakam İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm eksiklikleri tamamlandıktan sonra iki katına çıkacak. Dünyanın en büyük kargo kapasitesine sahip olan Hong Kong Havalimanı’nda kargo kapasitesi 4,5 milyon olarak belirlenmiş durumda. Kargo Şehri ile dünyanın öncüleri arasında yer alınması planlanıyor.

Türkiye’nin yaptığı ihracatlarda yaşanan en büyük sorun malzemelerin konumlandırılacağı veya gümrükte bekletileceği yerlerin yeterli gelmemesidir. Ancak hem güvenlik önlemleri arttırılmış olarak hem de yer açısından çok daha fazla kapasiteye sahip olunabilecek Kargo Şehri ile tüm sıkıntıların çözülmesi hedefleniyor.

Kargo Şehri uygulaması sadece malların taşınmasında görünüşte bir kolaylık sağlamayacak. Aynı zamanda teknolojik olarak da bir değişim içerisine girilerek tüm evraklar ve gerekli belgeler elektronik ortamda düzenlenecek. Takipleri de buradan rahatça yapılabilecek. İnsansız hava araçları ile paket taşımacılığına başlanması da bu alanda inanılmaz gelişmelere tanık olacağımızı gösteriyor.

İga Kargo Şehri - Bilin Gümrük
4 Devamını Oku →

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Uluslararası olarak geçerliliği olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Güvenilirliğini kanıtlamış olan ve belli mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ithalat ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına olanak verir. Yetkilendirişmiş Yükümlü Sertifika sayesinde şirketler ithal ettikleri eşyayı direk olarak fabrikalarına alabiliyorlar. İhraç edilen ürünler de fabrikadan direk olarak gümrük sınırına gönderilebiliyor. Bu da işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlıyor.

Hangi Koşullar Aranır?

İlk olarak aranan koşul güvenilirlik koşuludur. Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak herhangi bir suçunun bulunmaması gerekmektedir.

Ticari kayıtları güvenilir ve izlenebilir olmalıdır. Gümrük kontrollerinin en kolay şekilde yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde ticari ve taşımaya ilişkin tüm kayıtların tutulmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca başvuruda bulunan birimin bilgisayar sisteminin ve tüm kayıtlarının saklanabilmesi ve yetkili olmayan kişilerin ulaşabilmesini engelleyecek şekilde güvenliğinin oluşturulduğundan emin olunmalıdır. Tüm ürünlerin özellikleri ve taşınmasına dair her şey sistematik bir şekilde tutulmalıdır.

Taahhütleri karşılayabilecek maddi yeterliliğinin olması gerekmektedir.

Emniyet ve güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanıyor olması da aranan koşullar arasındadır. Eşyaların muayenelerinin yapılması için gerekli ortam yaratılmalıdır. Ayrıca eşyaların değiştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkmasına sebep olacak bir açıklık varsa bu giderilmelidir. Düzenli olarak güvenlik araştırmaları yapılmalı ve iş ortakları ile birlikte iş yapma usullerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.

Bilin İthalat İhracat

Yararlanılacak Kolaylıklar

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası ile buna sahip olan şirketler aslında bir çeşit gümrük idaresi olurlar. Bu nedenle fabrikaların bu sertifikaya sahip olması hem kendi ürünlerinin denetimini daha rahat yapabilmelerini sağlar hem de işlemlerinin daha hızlı ilerlemesine olanak verir.

Talep gerekmeksizin bu sertifikaya sahip olan şirketlere sağlanan bazı kolaylıklar vardır. Eksik beyan usulü ve kısmi teminat uygulamaları basitleştirilmiş uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyanın kontrolüne ilişkin uygulamalar içerisinde yeşil hat uygulaması, belge kontrolü gerekli görüldüğünde öncelikli olarak belge kontrollerinin yapılması ve muayene gereken durumlarda yine öncelikli olarak muayenelerinin yapılması yer almaktadır.

Emniyet ve güvenlik konusunda da Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikasının firmalara sağladığı büyük kolaylıklar vardır. Bunlardan ilki sınır kapılarında sağlanan öncelikli geçiş hakkıdır. Zorunlu olarak belirtilmesi gereken bilgilerin özetini beyan ederken kolaylık sağlanır ve bu özete ilişkin olarak gümrük kontrollerinin azaltılması sağlanır. Ayrıca kontrollerin öncelikli olarak yapılması da diğer bir kolaylığıdır.

Bazı firmalar talepte bulunduklarında bazı farklı uygulamalarda da bu sertifika ile kendilerine kolaylık sağlayabilirler. Talep edildiğinde götürü teminat uygulaması ve onaylanmış ihracat yetkisi alabilmektedirler. A.tr, EUR-MED ve fatura beyanı düzenleme, ihracat ve ithalat işlemlerinde yerinde gümrükleme iznine sahip olma, izinli gönderici ve alıcı yetkisi talep edildiğinde sahip olunabilecek maddeler arasında yer almaktadır.

Gümrüklerle İşbirliği

Eğer Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası olan bir firmaysanız gümrüklerden kolayca geçiş sağlayabilirsiniz. Tüm gümrük işlemleri diğer firmalara göre daha hızlı bir şekilde yapılabilir ve öncelik tanınır.

Erenköy gümrüğüne bağlı Bilin Bodrum Depo

Yetkilendirilmiş Yükümlü Olmanın Getirileri

Bu sertifikaya sahip olan firmalar piyasa üzerinde güvenilirliği kanıtlanmış olan firmalardır. Ayrıca işlem maliyetleri de azalacağından ve ekstra süre kazanacaklarından rekabet güçlerinde artış olacaktır. Bu sertifikanın geçerli olduğu ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan da kolayca yararlanabilirler. Masraflar azalır ve tedarikçilerle işbirlikleri artar. Sevkiyatlar ile ilgili oluşabilecek her türlü belirsizlik en aza indirilir. Ayrıca kurallara uygun çalışma konusunda da teşvik edilmiş olurlar.

0 Devamını Oku →

Antrepo Nedir?

Firmalar yurtdışına ürün gönderdiklerinde veya yurtdışından ürün aldıklarında yapılması gereken belli gümrük işlemleri vardır. Bu işlemlerin gerçekleşmesi belli bir süre aldığından yurda girişinden önce ürünlerin depolarda bekletilmesi gerekir. Bu depolar gümrük binalarına oldukça yakın olarak konumlandırılır ve antrepo olarak adlandırılır. Buraya konulan malların vergisi henüz ödenmemiştir ve gerekli işlemler tamamlanana kadar ürünler burada koruma altında tutulur. Burada bulunan ürünler ticari ürünler olarak geçer.

Erenköy gümrüğüne bağlı Bilin Bodrum Depo

Antrepo Tipleri

Antrepo tipleri 6 farklı sınıflandırma içerisinde incelenebilir. Bunlardan ilki A tipi antrepolardır. Bu genel antrepo tipinde işletici depoda bulunan ürünlerde herhangi bir noksanlık bulunması durumunda gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür. Eşya bu antrepolara konulduğunda işletmecileri de kira kazancı elde ederler.

B Tipi

B tipi antrepolarda ise kullanıcı eşyadan sorumludur. Antrepo işleticisine sınırlı ölçüde sorumluluk verilir. Eğer gümrük idaresi izin verirse B tipi antrepodaki ürün gümrüğe sunulmaz.

C Tipi

C tipi antrepolar özel antrepolardır. İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişidir. Buraya konulan eşyaların eşya listesinde belirtilen eşyalar dışında olmaması gerekmektedir.

D Tipi

D tipi antrepolarda da işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Buradaki ürünlerin gümrüğe sunulmasına gerek olmadan işlem yapabilme imkanı vardır. Eşya listesi haricinde bu antrepoya ürün konulabilir ancak gümrükler genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

E Tipi

E tipinde de işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Depolama yeri olmadan da işlemler yapılabilmektedir. Burada antrepo stok defteri tutulmaktadır.

F Tipi

F tipi antrepolar gümrük idareleri tarafından işletilmektedir. Genel antrepolar olarak geçer. Geçici depolama yerleri F tipi antrepo olarak kullanılabilmektedir.

Depo ve Antrepo Arasındaki Farklar

Antrepolarda eşyalar ile ilgili bir vakit sınırlaması yoktur. Ancak geçici depolamalarda eşyaların belli bir süresi vardır. Örneğin deniz yoluyla gelen eşyalar geçici depolarda 45 gün boyunca tutulabilirler. Diğer ulaşım yolları ile gelen ürünler ise en fazla 20 gün boyunca depolarda tutulabilirler. Antrepoya alınan ürünler belli bir gümrükleme işleminden geçirilir. Ancak geçici depolarda tutulan ürünler gümrük işlemleri düzenlenene kadar bekletilir. Antrepolardaki ürünlere elleçleme işlemi uygulanırken depolarda tutulan eşyalara bu işlem sınırlı ölçüde uygulanmaktadır.

Bilin Marmaris Depo-Dilovası Gümrüğüne bağlı

Antrepo Rejimi

Gümrük yönetmeliğinde antrepo rejimi ok geniş bir yer kaplamaktadır. Uluslararası ticaretin gelişmesi ile bu rejimin oluşması gerekmiştir. Serbest dolaşımda bulunmayan, ithalat vergileri alınmamış ve ticaret politikası ile ilgili alınması gereken önlemlerin uygulanmadığı eşyalar antrepo rejimine tabi tutulur. Gümrük antreposuna konulan ürünler bu rejim sayesinde ihracat hükümlerinden yararlanabilir.

Antrepo İşleticisinin Sorumlulukları

İşleticilerin herhangi bir ceza almamış olması gerekmektedir. Depolama yerleri açmak isteyenler öncelikle gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvururlar. Adli sicil belgesi, tam adres, kira kontratosu veya tapu senedi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, resmi bir kuruluştan alınan kroki, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yangın söndürme ve ışıklandırma sistemi ile ilgili tedbirlerin alındığına dair belge, vergi mükellefiyet belgesi ve taahhütname belgelerinin tam olması şartı mevcuttur. İşletici eşyaların güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamakta yükümlüdür. Deniz, hava veya iç gümrük idarelerine mutlaka bitişik bir konumda depo bulunmalıdır. Eşyaların giriş çıkışlarında sorun yaşanmaması adına belli bir açık ve kapalı alan bulunacak şekilde dizayn edilmelidir. İşletici tüm yangın söndürme ve aydınlatma tesisatını uygun bir şekilde yapmak ve denetleyerek kontrolünü sağlamak zorundadır. Eşyaların yüklenmesi ve indirilmesi için de teknik donanım önceden hazırlanmış olmalıdır.

Tüm bunların yanı sıra depoda çalışacak memur içinde çalışma yerinin ayarlanması gerekmektedir. İşletici tüm bunların gerçekleştirilmesini sağlamak ve devamlılığının gelmesini kontrol etmek ile yükümlüdür.

3 Devamını Oku →

Gümrük Müşavirliği Nedir?

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir. Sanayi, ihracat ve ithalat alanında çalışanlara dış ticaret işlemlerinde müşavirlik hizmeti vermekle yükümlüdürler. Yurtdışı odaklı olan işlemlerin yürütülmesinden gümrük müşavirleri dolaylı temsilci olarak sorumlu tutulurlar. Bir eşyanın gümrük tarafından onaylanması gereken bir işlemi varsa veya kullanımı için bazı işlemlerden geçmesi gerekiyorsa gümrük müşavirleri bu konu ile ilgili belgeleri hazırlama ve eşyayı hazır etmekle görevlidirler. Ayrıca müsteşarlar tarafından verilen bazı görev sorumlulukları da mevcuttur.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri nasıl olunur sorusunu cevaplamak için önce gümrük müşaviri yardımcısı nasıl oluru yanıtlamak gerekir. Çünkü gümrük müşaviri olarak görev yapabilmek için iki yıl boyunca gümrük müşaviri yardımcısı olarak çalışmış olmak gerekmektedir. Türkiye’de bu işi yapabilmek için aranan ilk şart tabii ki TC vatandaşı olmasıdır. Medeni ve kamu haklarını kullanma konusunda herhangi bir sıkıntısı olmamalıdır.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle işlenen suçlar olan taksirli suçlar hariç herhangi bir sebepten hüküm giyilmemiş olması da gümrük müşaviri olma yolunda arana şartlar arasında yer alır.

Memuriyetten çıkarılmamış olunması ve belli bölümlerin fakültelerinden veya yüksek okullarından en az lisans seviyesinde mezun olunmuş olması gerekir. Sonrasında ise 2 senelik bir staj sürecinin tamamlanmış olması şartı gelmektedir. Gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin diğer konuları kapsayan sınavda belirlenen puan üzerinde not alınmış olması da şarttır.

Gümrük Müşavirliği Ofisi

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

Gümrük müşavirinin yaptığı iş kanunlarca da belirlenen konulara sahiptir. İlk olarak yurt dışı ile işlem yapmak isteyen firmaların veya kişilerin gümrükleme işlemleri ile ilgilenir. İşlemleri başlatma ve sonuçlandırma onlara aittir. Firmalar veya şahıslar gümrük müşavirleri aracılığı ile aldıkları şifrelerle işlemlerini kendileri halledebilme özgürlüğüne sahiplerdir. Ancak gümrük mevduatı oldukça geniş bir alandan olduğu için tavsiye edilen bir yöntem değildir. En ufak bir hatada yüklü miktarda ceza kesilebilir. Bu nedenle tercih edilen yöntemde gümrük müşavirleri firmaları veya şahısları temsil edecek şekilde işlemleri yürütmekle görevlidirler. Müşterilere gümrükleme, lojistik, danışmanlık konularında yardım sunan gümrük müşavirleri özel üniversitelerde dış ticaret, ithalat ve ihracat konularında ders de verebilme imkanına sahiplerdir.

Bilin Erenköy Gümrüklü Depo / Antrepo

Gümrük Müşaviri Sınavı

Gümrük müşaviri olmak için girilmesi gereken sınav tarihi ve başvuru şartları bir ay öncesinden açıklanmaktadır. Gümrük müşaviri sınavı ise iki aşamadan oluşmaktadır. İlki ön elemedir ve resmi kuruluşlar tarafından yapılır. Bu sınavdan geçildiğinde ikinci aşamadaki sınav devreye girer. Bu sınavda ise mesleki yeterlilik araştırılır. Gümrük müşavirliği yardımcılığı için yapılan sınavlardan sadece bir tanesi yazılıdır. Gümrük müşavirliği yardımcılığı sınavı konularının yüzde 20sini genel yetenek ve genel kültür soruları oluşturur. Yani içerisinde Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Vatandaşlık bilgisi yer alır. Kalan yüzde 80lik kısmını ise gümrük kanunu ve mevzuatına ilişkin düzenlemelerle 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu ile bu konuya ilişkin başlıklar oluşturur.

Güncel sınav duyuruları için T.C. Gümrük Bakanlığı resmi web sitesindeki Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınav Duyurusu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilin Marmaris depo ve antrepo

Gümrük Müşavirliği Görevleri

Yurtdışı ile çalışacak firmaların veya yurtdışından ürün çekecek/alacak kişilerin işlemlerinin baştan sona yürütülmesi konusunda işlem yapan gümrük müşavirleri çok geniş bir gümrük mevduatından sorumludurlar. Gümrük müşavirliği görevleri arasında tüm gümrükleme işlemleri, lojistiğin sağlanması yer almaktadır. Ayrıca ithalat ve ihracat ile uğraşacak kişilere danışmanlık hizmeti de vermektedirler.

Gümrük Müşaviri Nerede Çalışır?

Gümrük müşaviri çalışma alanları arasında ilk başta gümrükler yer almaktadır. Gümrük müşaviri yardımcıları da gümrük müşavirlerinin yanında gümrükte çalışabilirler. Bazı gümrük firmalarının ofisleri gümrükte yer almaz ve ofiste araştırmayı sağlayan kişiler buralarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra özel üniversitelerde dış ticaret, ihracat ve ithalat konusunda da gümrük müşavirlerinin ders verebilme olanağı mevcuttur.

6 Devamını Oku →