Gümrük İşlem Süreleri - Bilin Gümrük
Untitled Document

Saat Bazında İhracat İşlemleri Süreleri Dağılımları

İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin tescil-onayı ile başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.

Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Yeşil Hat % Toplam %
İlk 30 dakika 242 3,26 91.233 89,99 20.928 12,83 35.375 96,44 147.778 47,89
İlk 4 saat 3.179 42,87 98.800 97,45 123.631 75,79 36.408 99,26 262.018 84,91
İlk 24 Saat 5.655 76,26 100.842 99,47 155.072 95,07 36.599 99,78 298.168 96,62
24 - 48 saat 1.041 14,04 336 0,33 4.189 2,57 22 0,06 5.588 1 1,81
48 -72 saat 344 4,64 129 0,13 1.704 1,04 18 0,05 2.195 0,71
72 - 96 saat 161 2,17 25 0,02 828 0,51 4 0,01 1.018 0,33
96 - 120 saat 70 0,94 15 0,01 353 0,22 8 0,02 446 0,14
120 - 168 saat 80 1,08 23 0,02 492 0,30 15 0,04 610 0,20
168 - 240 saat 38 0,51 10 0,01 227 0,14 6 0,02 281 0,09
240 saat üstü 26 0,35 3 0,00 252 0,15 7 0,02 288 0,09
                     
Toplam 7.415 100 101.383 100 163.117 100 36.679 100 308.594 100

 

Saat Bazında İhracat İşlemleri Süreleri Dağılımları Grafikleri

 

Saat Bazında İthalat İşlemleri Süreleri Dağılımları

İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin tescil-onayı ile başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.

Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Yeşil Hat % Toplam %
İlk 30 dakika 200 0,76 4 0,75 1.451 0,82 11.353 19,49 13.008 4,97
İlk 8 saat 5.908 22,49 131 24,62 73.205 41,49 40.514 69,56 119.758 45,80
İlk 24 Saat 10.760 40,95 207 38,91 123.964 70,26 51.572 88,54 186.503 71,33
24 - 48 saat 6.658 25,34 80 15,04 24.005 13,61 3.211 5,51 33.954 12,99
48 -72 saat 2.623 9,98 71 13,35 11.351 6,43 2.022 3,47 16.067 6,14
72 - 96 saat 2.089 7,95 32 6,02 6.916 3,92 732 1,26 9.769 3,74
96 - 120 saat 1.262 4,80 32 6,02 3.266 1,85 321 0,55 4.881 1,87
120 - 168 saat 1.485 5,65 77 14,47 3.569 2,02 220 0,38 5.351 2,05
168 - 240 saat 804 3,06 30 5,64 1.945 1,10 80 0,14 2.859 1,09
240 saat üstü 593 2,26 3 0,56 1.415 0,80 87 0,15 2.098 0,80
                     
Toplam 26.274 100 532 100 176.431 100 58.245 100 261.482 100

 

Saat Bazında İthalat İşlemleri Süreleri Dağılımları Grafikleri

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 29/09/2018 – Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr