Her aşamasında iş ortaklarımızın yanındayız…

Sahip olduğumuz tecrübe, organizasyon, altyapı, vizyon ve değerler paralelinde lojistik aşamaların her basamağında müşterilerimizin yanındayız.

  • İlgili ürünlerin üretim noktasından alınıp, uluslararası nakliyesinin en hızlı şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi,
  • Gümrüklere varan ürünlerin dış ticaret işlemlerinin en verimli şekilde sonuçlandırılması,
  • Tüm gümrüklerden olan ara nakliyelerin sigortalı, teminatlı araçlarla güvenli olarak sağlanması,
  • Profesyonel stok takibi, etkin raporlama kabiliyeti, envanter yönetim sistemi ile ürünlerin depolanması,
  • Hizmet alanın isteği doğrultusunda katma değer operasyonlarını gerçekleştirmek,
  • Türkiye’nin tüm noktalarına belirli performans göstergeleri ile ürünlerin en verimli şekilde sevk edilmesi
  • Müşteri hizmetleri departmanı ile istenilen rapor veya bilgilere en hızlı şekilde ulaşılması.
  • Kontrat lojistik takımımız ile tedarik zincirinizi sorgulayabilir ve verimlilik planınızı elde edebilirsiniz.