Halkalı Gümrüğüne bağlı yanıcı ve parlayıcı malzeme depolama hizmeti

Değerli Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız,

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin Özel tertip ve düzenek gerektiren eşya ve geçici
depolama yerlerine alınmayacak eşya başlıklı 81. Maddesi Eki EK: 62‘de yer alan eşyaların
niteliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip geçici depolama yerlerine alınması zorunludur.

a) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya,
b) Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya.

Aynı maddenin 4. Fıkrasında da;

(4) Birinci fıkrada sayılan eşya, niteliklerine uygun özel tertip ve düzeneğe sahip geçici
depolama yerleri bulunmaması halinde doğrudan 330 uncu maddede belirtilen ve bu
niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara alınır. Hükmüne amirdir.

Bu nedenle, Gümrük Yönetmeliğinin EK: 62 belirtilen eşyaların geçici depolama
yerinde niteliklerine uygun özel tertip ve düzenek gerektiren geçici depoların bulunmaması
halinde bu özelliklere sahip antrepolara konulabileceğinden, bu tür eşyaların antrepolara alınmayacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Bilin Global Taşımacılık olarak Halkalı Gümrüğüne bağlı olarak çalışan yanıcı izinli geçici depolama sahamızda sizlere yanıcı ve parlayıcı malzeme depolama hizmeti sunmaya hazır olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Gümrük Yönetmeliği, Özel tertip ve düzenek gerektiren eşya ve geçici depolama yerlerine alınmayacak eşya başlıklı 81. Maddesi Eki EK: 62