Bilin Grup bünyesinde yerleşmiş olan insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanında insan kaynakları yönetimine yönelik uygulamaların dayandığı temel prensipleri belirlemek ve uymaktır.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ TOPLULUĞA KAZANDIRMA

İnsan Kaynakları yönetimi

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Topluluğu geleceğe taşıyacak, BİLİN GRUP kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı, hedeflemektedir.
 • Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma
 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

ORGANİZASYONU GELİŞTİRME ve GÜÇLENDİRME

 • Bilin Grup başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Çalışanların performansının takibi ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması,
  İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ve BAĞLILIĞINI ARTIRMA

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak,
  İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

TOPLAM ÖDÜL YÖNETİMİ

 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,

Bilin İnsan Kaynakları’nın amacıdır.