Bilin Group, 2016 yılını üç yeni yatırımı ile tamamlamış ve gümrüklü ve gümrüksüz depolama alanı 70.000 m2’nin üzerine çıkmıştır.