Gümrük ve lojistik sektörlerine eğitimli lider yetiştirme düsturu ile hareket eden Bilin Ailesi 2016 yılı kişisel gelişim eğitimini tamamladı.