Bilin güçlü IT altyapısı ve kadrosu ile alanında en iyi olan dış kaynaklı uygulamaların yanısıra kendi geliştirdiği yazılım ile tüm operasyonlarını müşteri odaklı olarak en güvenli ve verimli bir şekilde yürütmekte, müşterilerine özel hizmetler sunmaktadır.

DONANIM

Bilin uygulamalarını standartlara uygun olarak kurduğu modern sistem odasında yeni teknoloji ürünü olan sunucular üzerinde ve eşzamanlı olarak çalışabilen farklı coğrafyalardaki hosting firmalarında barındırarak iş sürekliliği, güvenlik ve ulaşım hızı konusunda mükemmeli hedeflemektedir.

YAZILIM

Bilin kendi uzmanlık konuları ile ilgili olan en iyi dışkaynak yazılımları kullanmaktadır. Kullanılan yazılımlar ile birlikte kendi geliştirdiği uygulamalar ile entegrasyonu sağlayarak en etkin şekilde tüm iş akışlarını takip etmektedir. Kullandığımız yazılımlardan bazıları şunlardır.

Kullandığımız yazılımlar

 • Evrim- Gümrük ve muhasebe.
 • Ulukom Und- Gümrük.
 • Web Methods- B2B entegrasyon, BPM, İş takibi.
 • Bilin Online Takip
 • Bilin Mobil

Müşterilerimize Yönelik Uygulamalar

 • Müşterilerimiz kullanıcı yetkileri bazında firmaları ile ilgili olan gümrük ve operasyonel işlemleri istenilen detayda online olarak takip edebilmekte ve rapor alabilmektedir.
 • Müşterilerimiz kullandıkları ERP sistemleri ile BİLİN ERP yazılımı arasında istenilen detayda geliştireceğimiz entegrasyon ile fatura, PO gibi belgelerin otomatik olarak transferleri yapılabilmektedir. Bu sayede işgücü tasarrufunun yanısıra hata olasılığı yok olmakta ve belge transferleri anlık yapıldığı için operasyon adımlarındaki bekleme süreleri kalkmaktadır.
 • b2btender entegrasyonu ve belge transferini istenilen ortam üzerinden güvenli olarak (https, fttps, e-mail) ve istenilen formatta (XML, EDI, EDIFACT, X12, vb) yapabilmekte ve takip edebilmekteyiz.
 • Müşterilerimizin isteği üzerine farklı özelliklerde online takip listeleri ve raporlar hazırlayabilmekteyiz.
 • Mobil (IOS, Android) uygulamamız ile işlemler takip edilebilir.
 • Müşterimizin istediği parametreler ve detayda farklı işletim sistemleri için (IOS, Android, Windows) Mobil Uygulamalar geliştirebilmekteyiz.
 • İşlemleriniz ile ilgili iş adımlarının ve detaylarının anlık olarak E-mail ile duyurusu yapılabilmektedir.
 • Email ile bildirim işlemi belli periyotlarda toplu listeler halinde yapılabilmektedir.

Firma İçi Uygulamalarımız

 • ERP programı ve iş süreçlerimiz ile ilgili sürekli eğitim verilmektedir.
 • ERP yazılımı ile entegre çalışan süreç takip ve uyarı sistemlerimiz sürekli olarak devrededir.
 • Tüm dosyalarımız barkod sistemi ile takip edilmektedir.
 • Arşiv otomasyon sistemimiz ile gerekli tüm belgeler kolaylıkla bulunabilecek şekilde saklanmaktadır.
 • Tüm sistemlerimiz ile entegre olarak çalışan CRM sistemimiz yaygın olarak kullanımdadır.
 • Performans yönetimi sistemimiz ERP sistemimiz ile entegre olarak çalışmaktadır.
 • En üst seviyede E-fatura entegrasyon çalışmamız sürmektedir.