Türkiye’nin Ülke Gruplarına Göre Yıllık İhracatı, TUİK verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Ülke Gruplarına Göre Yıllık ihracat Rakamlarının Dağılımı: 2014 - 2018

Parasal değerler bin Dolar'dır.

Ülke Grubu 2018 2017 2016 2015 2014
Toplam 167 967 219 156 992 940 142 529 584 143 838 871 157 610 158
         
A) AVRUPA BİRLİĞİ (AB 28) 83 986 936 73 906 184 68 343 295 63 998 187 68 514 123
         
B) TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 2 186 209 1 994 504 1 821 510 1 906 792 2 269 841
         
C) DİĞER ÜLKELER 81 794 074 81 092 252 72 364 779 77 933 892 86 826 194
1-Diğer Avrupa (AB Hariç) 11 704 457 9 804 807 9 736 409 14 141 058 15 183 962
2-Kuzey Afrika 9 478 845 7 524 785 7 755 071 8 527 126 9 757 935
3-Diğer Afrika 4 973 253 4 148 822 3 650 930 3 921 798 3 996 463
4-Kuzey Amerika 9 576 833 9 699 903 7 404 321 7 066 506 7 292 336
5-Orta Amerika ve Karayipler 1 473 287 1 170 791 846 166 848 820 938 023
6-Güney Amerika 1 772 022 1 295 459 1 094 763 1 309 783 1 852 328
7-Yakın ve Orta Doğu 29 462 925 35 336 961 31 304 102 31 085 756 35 383 669
8-Diğer Asya 12 352 913 11 270 706 9 684 104 10 307 368 11 590 682
9-Avustralya ve Yeni Zelanda 804 736 647 645 735 910 619 476 600 042
10-Diğer Ülke ve Bölgeler 194 803 192 373 153 004 106 201 230 755
           
SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI          
1-OECD Ülkeleri 93 786 621 82 725 961 77 419 772 75 368 261 76 674 897
2-EFTA Ülkeleri 2 275 754 1 638 258 3 266 570 6 202 203 3 795 180
3-Karadeniz Ekonomik İşbirliği 17 833 604 15 634 945 13 078 481 14 590 290 19 687 232
4-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7 144 089 8 104 527 9 602 547 9 566 766 11 716 861
5-Bağımsız Devletler Topluluğu 9 716 478 9 102 488 7 749 901 10 568 768 15 616 469
6-Türk Cumhuriyetleri 3 965 902 4 164 928 3 992 263 5 289 671 7 107 785
7-İslam İşbirliği Teşkilatı 41 181 405 45 132 557 41 232 470 42 737 552 48 625 211

Ülke Gruplarına Göre Yıllık ihracat Rakamlarının Yüzdesel Değerleri: 2014 - 2018

Ülke grubu 2018 2017 2016 2015 2014
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
         
A) AVRUPA BİRLİĞİ (AB 28) 50,0 47,1 48,0 44,5 43,5
         
B) TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
         
C) DİĞER ÜLKELER 48,7 51,7 50,8 54,2 55,1
1-Diğer Avrupa (AB Hariç) 7,0 6,2 6,8 9,8 9,6
2-Kuzey Afrika 5,6 4,8 5,4 5,9 6,2
3-Diğer Afrika 3,0 2,6 2,6 2,7 2,5
4-Kuzey Amerika 5,7 6,2 5,2 4,9 4,6
5-Orta Amerika ve Karayipler 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
6-Güney Amerika 1,1 0,8 0,8 0,9 1,2
7-Yakın ve Orta Doğu 17,5 22,5 22,0 21,6 22,5
8-Diğer Asya 7,4 7,2 6,8 7,2 7,4
9-Avustralya ve Yeni Zelanda 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
10-Diğer Ülke ve Bölgeler 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
           
SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI          
1-OECD Ülkeleri 55,8 52,7 54,3 52,4 48,6
2-EFTA Ülkeleri 1,4 1,0 2,3 4,3 2,4
3-Karadeniz Ekonomik İşbirliği 10,6 10,0 9,2 10,1 12,5
4-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4,3 5,2 6,7 6,7 7,4
5-Bağımsız Devletler Topluluğu 5,8 5,8 5,4 7,3 9,9
6-Türk Cumhuriyetleri 2,4 2,7 2,8 3,7 4,5
7-İslam İşbirliği Teşkilatı 24,5 28,7 28,9 29,7 30,9

 

 

Güncelleme Tarihi: 06/03/2019 – Kaynak: http://www.tuik.gov.tr