Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Uluslararası olarak geçerliliği olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Güvenilirliğini kanıtlamış olan ve belli mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ithalat ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına olanak verir. Yetkilendirişmiş Yükümlü Sertifika sayesinde şirketler ithal ettikleri eşyayı direk olarak fabrikalarına alabiliyorlar. İhraç edilen ürünler de fabrikadan direk olarak gümrük sınırına gönderilebiliyor. Bu da işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlıyor.

Hangi Koşullar Aranır?

İlk olarak aranan koşul güvenilirlik koşuludur. Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak herhangi bir suçunun bulunmaması gerekmektedir.

Ticari kayıtları güvenilir ve izlenebilir olmalıdır. Gümrük kontrollerinin en kolay şekilde yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde ticari ve taşımaya ilişkin tüm kayıtların tutulmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca başvuruda bulunan birimin bilgisayar sisteminin ve tüm kayıtlarının saklanabilmesi ve yetkili olmayan kişilerin ulaşabilmesini engelleyecek şekilde güvenliğinin oluşturulduğundan emin olunmalıdır. Tüm ürünlerin özellikleri ve taşınmasına dair her şey sistematik bir şekilde tutulmalıdır.

Taahhütleri karşılayabilecek maddi yeterliliğinin olması gerekmektedir.

Emniyet ve güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanıyor olması da aranan koşullar arasındadır. Eşyaların muayenelerinin yapılması için gerekli ortam yaratılmalıdır. Ayrıca eşyaların değiştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkmasına sebep olacak bir açıklık varsa bu giderilmelidir. Düzenli olarak güvenlik araştırmaları yapılmalı ve iş ortakları ile birlikte iş yapma usullerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.

Bilin İthalat İhracat

Yararlanılacak Kolaylıklar

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası ile buna sahip olan şirketler aslında bir çeşit gümrük idaresi olurlar. Bu nedenle fabrikaların bu sertifikaya sahip olması hem kendi ürünlerinin denetimini daha rahat yapabilmelerini sağlar hem de işlemlerinin daha hızlı ilerlemesine olanak verir.

Talep gerekmeksizin bu sertifikaya sahip olan şirketlere sağlanan bazı kolaylıklar vardır. Eksik beyan usulü ve kısmi teminat uygulamaları basitleştirilmiş uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyanın kontrolüne ilişkin uygulamalar içerisinde yeşil hat uygulaması, belge kontrolü gerekli görüldüğünde öncelikli olarak belge kontrollerinin yapılması ve muayene gereken durumlarda yine öncelikli olarak muayenelerinin yapılması yer almaktadır.

Emniyet ve güvenlik konusunda da Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikasının firmalara sağladığı büyük kolaylıklar vardır. Bunlardan ilki sınır kapılarında sağlanan öncelikli geçiş hakkıdır. Zorunlu olarak belirtilmesi gereken bilgilerin özetini beyan ederken kolaylık sağlanır ve bu özete ilişkin olarak gümrük kontrollerinin azaltılması sağlanır. Ayrıca kontrollerin öncelikli olarak yapılması da diğer bir kolaylığıdır.

Bazı firmalar talepte bulunduklarında bazı farklı uygulamalarda da bu sertifika ile kendilerine kolaylık sağlayabilirler. Talep edildiğinde götürü teminat uygulaması ve onaylanmış ihracat yetkisi alabilmektedirler. A.tr, EUR-MED ve fatura beyanı düzenleme, ihracat ve ithalat işlemlerinde yerinde gümrükleme iznine sahip olma, izinli gönderici ve alıcı yetkisi talep edildiğinde sahip olunabilecek maddeler arasında yer almaktadır.

Gümrüklerle İşbirliği

Eğer Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası olan bir firmaysanız gümrüklerden kolayca geçiş sağlayabilirsiniz. Tüm gümrük işlemleri diğer firmalara göre daha hızlı bir şekilde yapılabilir ve öncelik tanınır.

Erenköy gümrüğüne bağlı Bilin Bodrum Depo

Yetkilendirilmiş Yükümlü Olmanın Getirileri

Bu sertifikaya sahip olan firmalar piyasa üzerinde güvenilirliği kanıtlanmış olan firmalardır. Ayrıca işlem maliyetleri de azalacağından ve ekstra süre kazanacaklarından rekabet güçlerinde artış olacaktır. Bu sertifikanın geçerli olduğu ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan da kolayca yararlanabilirler. Masraflar azalır ve tedarikçilerle işbirlikleri artar. Sevkiyatlar ile ilgili oluşabilecek her türlü belirsizlik en aza indirilir. Ayrıca kurallara uygun çalışma konusunda da teşvik edilmiş olurlar.